b) Vị-trí địa-dư

  Ðạo phatgiaohoahao.net được khai sáng tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc, Việt Nam, và từ đó phát triển bành trướng ở miền Tây Nam Việt, nhứt là tại 15 tỉnh sau đây: Châu Ðốc, An Giang, Sa Ðéc, Kiến Phong, Vĩnh Long, Phong Dinh, Chương Thiện, Kiên Giang, Ba Xuyên, Bạc […]

a) Vài nét về Đức Huỳnh Giáo-Chủ

 Người sáng lập Ðạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Ðức Thầy tục danh Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng Hòa Hảo, tỉnh Châu Ðốc, một tỉnh xa xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt.         Ngài là trưởng nam của Ðức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Ðức Bà Lê-Thị-Nhậm; một gia đình […]

Tận-Thế và Hội Long-Hoa

Mục-Lục: TẬN THẾ và HỘI LONG-HOA Chương thứ I: Cơ-Đốc-Giáo Chương thứ II: Phật-Giáo Chương thứ III: Cao-Đài-Giáo Chương thứ IV: Phật-giáo phái Phật-Thầy Tây-An 1.- Ông Sư-Vãi Bán-Khoai 2.- Ông Ba Thới 3.- Tứ-Thánh Chương thứ V: Phật-Giáo Hòa-Hảo 1.- Đức Huỳnh Giáo-Chủ 2.- Ông Thanh-Sĩ hay người có huệ Chương thứ VI: Phần […]

a) Tam-Cang và Ngũ-Thường

TAM-CANG và NGŨ-THƯỜNG          TAM CANG là quân thần cang, phụ tử cang và phu thê cang.          1. Đạo quân thần: Theo đà tiến hóa của thời đại mà hiện giờ chữ quân thần phải đổi lại là chữ quốc dân. Muốn cho quốc dân được phú cường, chúng ta phải làm cho mặt kinh tế được dồi dào, chánh trị được […]

G. Những ngày cuối cùng của Huỳnh-Phú-Sổ – phatgiaohoahao.net

G/ Những ngày hoạt động cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ Tại miền Tây, sự xung đột giữa Việt Minh và phatgiaohoahao.net gia tăng, tạo một không khí căng thẳng, nghiêm trọng trong hàng ngũ những người chống Pháp, nên Huỳnh Phú Sổ đã đồng ý tham dự một phiên họp hòa giải với đại […]

2.- Thiên-Thơ – phatgiaohoahao.net

     II.- Thiên Thơ Trong các Sấm Giảng, cũng như mấy vị có huệ và điễn-lành đều nhận rằng nước Việt Nam sau này sẽ dẫn đầu thế-giới và trong ngày Hội Long-Hoa, Thánh-Chúa xuất-hiện trên đất Việt-Nam, nhưng chưa giải-bày rõ tại đâu nước Việt-Nam hữu-phước và sẽ là cõi Trung-Ương sau này, nghĩa là […]

2.- Ông Thanh-Sĩ hay người có huệ – phatgiaohoahao.net

Ông Thanh Sĩ hay Người Có Huệ Dân chúng ở miệt Hậu-giang và một số người ở Sai gòn không còn lạ với ông Thanh-Sĩ. Ông tên tộc là Trần-duy-Nhứt mà người đời thường gọi là cậu Hai nhỏ. Năm nay, ông mới 25 tuổi, vốn là người sanh-trưởng ở Nha-mân thuộc tỉnh Sa-Đéc. Mồ côi […]

2) Ông Nguyễn-Văn-Thới (1866 – 1927) – phatgiaohoahao.net

A. Thế-hệ         Ông Nguyễn-văn-Thới (tục gọi là ông Ba Thới) sanh năm Bính-dần (1866), đời vua Tự-Đức thứ 19. Thân sinh của ông là ông Nguyễn-văn-Đỏ, thân mẫu là bà Nguyễn-thị-Buôn, sanh được bốn người con: hai trai hai gái. Người trưởng là Nguyễn văn Chơi thứ là Nguyễn-văn-Thới (tức ông Ba đây) rồi thứ […]

2.- Ông Ba Thới – phatgiaohoahao.net

Sanh năm Bính dần (1866), ông Ba là người ở thôn Mỹ-Trà thuộc quận Cao Lãnh (Sa-đéc). Ông tên Nguyễn Văn Thới, sanh trưởng trong một gia-đình bình-dân, biết làm nghề thợ nhuộm và thợ chạm. Ông biết chữ nho. Ông có vợ sanh được bốn trai, một gái.   Ông thường đến vùng Láng […]

3.- Nhà Bác-Học: Ông Hồ-Hữu-Tường – phatgiaohoahao.net

III. Nhà Bác Học: Ông Hồ Hữu Tường Ngoài lối giải-thuyết Sấm-Giảng khoa-học địa-lý còn lối giải-thuyết bằng phương-pháp khoa-học của ông Hồ-hữu-Tường, một học-giả mà ông Tam-Ích đã liệt ngang hàng với Đào-duy-Anh, Phan-văn-Hùm. Nguyễn-văn-Tố v.v. Nhưng trước khi đề-cập đến lối giải-thuyết của ông, tưởng cũng nên tìm hiểu tại đâu ông Hồ-hữu-Tường thay-đổi […]