n) Hệ-thống Ban Trị-Sự PGHH trước 1975

 (Tài liệu báo Phương Ðông số 23, 5-73, tác giả Hinh Phương)

HỆ THỐNG BAN TRỊ SỰ

            A.-     Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương.

            B.-     Các Ban Trị Sự Tỉnh: An Giang, Châu Ðốc, Sa Ðéc, Kiến Phong, Kiên Giang, Vĩnh Long, Phong Dinh, Bạc Liêu, Chương Thiện, An Xuyên, Ba Xuyên, Biên Hòa, Gia Ðịnh, Vĩnh Bình, Kiến Hòa, Kiến Tường, Lâm Ðồng, Tuyên Ðức, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Ðịnh, và liên tỉnh Long An / Ðịnh Tường.

            C.-     Các Ban Trị Sự Thị Xã: Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho, Rạch Giá, Vũng Tàu, Ðà Lạt.

            D.-     Các Ban Trị Sự Thuộc Trung Ương: Thánh Ðịa Hòa Hảo, Xã Thiện Từ.

            E.-     82 Ban Trị Sự Cấp Quận, 476 Ban Trị Sự Cấp Xã, 3.100 Ban Trị Sự Cấp Ấp.

CƠ SỞ TỰ VIỆN:

                        213 chùa chiền, tu viện.

                        468 độc giảng đường.

                        452 hội quán.

                        2.800 văn phòng.

NHÂN SỰ

                        36.500 trị sự viên các cấp.

                        2.679 tu sĩ và nhân viên tại các tự viện.

                        6.086 độc giảng viên.

                        10.000 nhân viên và khóa sinh ngành Phổ Thông Giáo Lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *