Trang chủ Tủ Sách Phật-Giáo Hòa-Hảo ✅

Tủ Sách Phật-Giáo Hòa-Hảo ✅

2.- Ông Thanh-Sĩ hay người có huệ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
Ông Thanh Sĩ hay Người Có Huệ Dân chúng ở miệt Hậu-giang và một số người ở Sai gòn không còn lạ với ông...

Tận-Thế và Hội Long-Hoa

0
Mục-Lục: TẬN THẾ và HỘI LONG-HOA Chương thứ I: Cơ-Đốc-Giáo Chương thứ II: Phật-Giáo Chương thứ III: Cao-Đài-Giáo Chương thứ IV: Phật-giáo phái Phật-Thầy Tây-An 1.- Ông Sư-Vãi Bán-Khoai 2.-...

a) Tam-Cang và Ngũ-Thường

0
TAM-CANG và NGŨ-THƯỜNG          TAM CANG là quân thần cang, phụ tử cang và phu thê cang.          1. Đạo quân thần: Theo đà tiến hóa của thời đại mà hiện...

m) Trong cộng-đồng Phật-giáo thế-giới

0
Hiện nay Phật Giáo Hòa Hảo là một trong 4 tôn giáo quan trọng nhứt ở Việt Nam. Với khối quần chúng trên hai...

d) Số tín-đồ PGHH

0
Tổng số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo được ước lượng vào khoảng trên 2 triệu người (trước 1975), đại diện cho một tỉ...

f) Sự thờ-phượng

0
 Trong chủ trương canh tân nói trên, sự thờ phượng trong nhà các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thật là giản dị.         Trên bàn...

G. Những ngày cuối cùng của Huỳnh-Phú-Sổ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
G/ Những ngày hoạt động cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ Tại miền Tây, sự xung đột giữa Việt Minh và Phật Giáo Hòa Hảo...

2) Ông Nguyễn-Văn-Thới (1866 – 1927) – Phật Giáo Hòa Hảo

0
A. Thế-hệ         Ông Nguyễn-văn-Thới (tục gọi là ông Ba Thới) sanh năm Bính-dần (1866), đời vua Tự-Đức thứ 19. Thân sinh của ông là ông Nguyễn-văn-Đỏ,...

i) Hệ-thống tổ-chức

0
Ðoàn thể PGHH được quản trị bởi một hệ thống Ban Trị Sự. Các Ban Trị Sự được thiết lập từ mỗi Ấp, Xã,...

a) Vài nét về Đức Huỳnh Giáo-Chủ

0
 Người sáng lập Ðạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Ðức Thầy tục danh Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-1-1920) tại làng...

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng mới nhất