Trang chủ Tủ Sách Phật-Giáo Hòa-Hảo ✅

Tủ Sách Phật-Giáo Hòa-Hảo ✅

Chương XII: Còn hay mất

 Theo sự tuyên truyền của Cộng sản thì sau ngày Ðức Thầy ngộ nạn xảy ra tại Ðốc Vàng Hạ, ngày 25-4-1947 một tòa...

Chương I: Bối cảnh xã hội

THIÊN THỨ NHỨT GIAI ĐOẠN RA ĐỜI MỞ ĐẠO Chương I:- Bối Cảnh Xã Hội Lịch sử thường chứng nhận, trong những hoàn cảnh xã hội băng...

e) Đặc-tính PGHH

0
  - ÐẶC TÍNH THỨ NHẤT nằm trong truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương đến Phật Giáo Hòa Hảo là một nền đạo Phật của nông dân. Ðức...

Hình-thức thờ-phượng, lễ-bái, cầu-nguyện

B/Hình thức thờ phượng, lễ bái, cầu nguyện & sự ăn ở, giao tiếp, sinh hoạt của tín đồ PGHH Trong bài "Cách thờ phượng, hành...

Chương VI: Lưu cư

ĐỘNG CƠ. – Gần gót một năm ra cứu đời, dùng huyền diện của Tiên gia độ bịnh, ra thi thơ Sấm Giảng thức tỉnh...

Chương VII: Vận động độc lập

THIÊN THỨ HAI GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH  Chương VII: Vận Động Độc Lập Ngay khi Nhựt đảo chánh Pháp ngày 9-3-1045, chánh quyền Nhựt lên...

Ý nghĩa bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ

Ý nghĩa bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ  (九 玄 七 祖)     Theo truyền thống dân tộc, người Việt Nam chúng ta đều sùng ngưỡng Tam Giáo: Phật,...

f) Sự thờ-phượng

0
 Trong chủ trương canh tân nói trên, sự thờ phượng trong nhà các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thật là giản dị.         Trên bàn...

m) Trong cộng-đồng Phật-giáo thế-giới

0
Hiện nay Phật Giáo Hòa Hảo là một trong 4 tôn giáo quan trọng nhứt ở Việt Nam. Với khối quần chúng trên hai...

3.- Nhà Bác-Học: Ông Hồ-Hữu-Tường – Phật Giáo Hòa Hảo

0
III. Nhà Bác Học: Ông Hồ Hữu Tường Ngoài lối giải-thuyết Sấm-Giảng khoa-học địa-lý còn lối giải-thuyết bằng phương-pháp khoa-học của ông Hồ-hữu-Tường, một học-giả mà...

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng mới nhất