Tận-Thế và Hội Long-Hoa

0
Mục-Lục: TẬN THẾ và HỘI LONG-HOAChương thứ I: Cơ-Đốc-Giáo Chương thứ II: Phật-Giáo Chương thứ III: Cao-Đài-GiáoChương thứ IV: Phật-giáo phái Phật-Thầy Tây-An 1.- Ông Sư-Vãi Bán-Khoai 2.-...

a) Tam-Cang và Ngũ-Thường

0
TAM-CANG và NGŨ-THƯỜNG          TAM CANG là quân thần cang, phụ tử cang và phu thê cang.          1. Đạo quân thần: Theo đà tiến hóa của thời đại mà hiện...

G. Những ngày cuối cùng của Huỳnh-Phú-Sổ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
G/ Những ngày hoạt động cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ Tại miền Tây, sự xung đột giữa Việt Minh và Phật Giáo Hòa Hảo...

2.- Thiên-Thơ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
     II.- Thiên ThơTrong các Sấm Giảng, cũng như mấy vị có huệ và điễn-lành đều nhận rằng nước Việt Nam sau này sẽ dẫn...

2.- Ông Thanh-Sĩ hay người có huệ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
Ông Thanh Sĩ hay Người Có HuệDân chúng ở miệt Hậu-giang và một số người ở Sai gòn không còn lạ với ông...

2) Ông Nguyễn-Văn-Thới (1866 – 1927) – Phật Giáo Hòa Hảo

0
A. Thế-hệ         Ông Nguyễn-văn-Thới (tục gọi là ông Ba Thới) sanh năm Bính-dần (1866), đời vua Tự-Đức thứ 19. Thân sinh của ông là ông Nguyễn-văn-Đỏ,...

2.- Ông Ba Thới – Phật Giáo Hòa Hảo

0
Sanh năm Bính dần (1866), ông Ba là người ở thôn Mỹ-Trà thuộc quận Cao Lãnh (Sa-đéc). Ông tên Nguyễn Văn Thới, sanh trưởng...

3.- Nhà Bác-Học: Ông Hồ-Hữu-Tường – Phật Giáo Hòa Hảo

0
III. Nhà Bác Học: Ông Hồ Hữu Tường Ngoài lối giải-thuyết Sấm-Giảng khoa-học địa-lý còn lối giải-thuyết bằng phương-pháp khoa-học của ông Hồ-hữu-Tường, một học-giả mà...

G. Những ngày cuối cùng của Huỳnh-Phú-Sổ – Phật Giáo Hòa Hảo

0
Tại miền Tây, sự xung đột giữa Việt Minh và Phật Giáo Hòa Hảo gia tăng, tạo một không khí căng thẳng, nghiêm trọng...

Chương I: Đức Phật-Thầy Tây-An – Phật Giáo Hòa Hảo

0
Chương I Đức Phật-Thầy Tây-An I- Hành vi và thân thế buổi đầu. Đức Phật-Thầy Tây-An chính danh là Đoàn-Minh-Huyên, sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng mười năm...

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng mới nhất