Tu quanh và tu tắt

 Lúc Đức Thầy bị thực dân Pháp an trí tại làng Nhơn Nghĩa, Cần Thơ, thì sự lui tới của các tín đồ đã...

Chết không mất

 Đây là nhắc đến chuyện của ông Dương văn Xoàn, thường gọi là ông Hai Xoàn, nhà ở Vàm Nao, Mỹ Hội Đông, quận...

Giáo lý căn bản

VI- Giáo lý căn bản.    Để cho được thích hạp với trình-độ và căn-cơ của quần-chúng trong thời-kỳ Hạ-nguơn, Đức Phật-Thầy chủ-chương đem pháp-giáo vô-vi...

Luận Về Tam Nghiệp

II. LUẬN VỀ TAM NGHIỆP   CHÁNH VĂN           Sanh ra ở đời, con người dầu muốn hay không, cũng phải chịu sự chi phối của định-luật thiên-nhiên....

Giác mê tâm kệ (quyển 4)

 * Đây là quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão (1939) tại Hòa Hảo (846 câu)Khai ngọn đuốc từ-bi...

Cách thờ phượng, hành lễ và sự ăn ở của một tín đồ PGHH

 Như đã biết, vừa qua là Phần Một của QUYỂN  SÁU mà từ trước trong Đạo đã ấn định là môn học “GIÁO LÝ CĂN...

Về việc lập đời Thượng-Nguơn

1) Về việc lập đời Thượng-NguơnTa có thể nói Đức Phật Thầy là người thứ nhứt chẳng những trong giới tu Phật ở Việt...

Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ   Cầm hương xá 3 xá, quì xuống chắp tay đưa lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương trước Cửu-Huyền,Cầu...

Chú Giải Quyển Tư: GIÁC MÊ TÂM KỆ

XUẤT XỨ - VĂN THỂ          Đây là quyển thứ tư, trích từ phần nhất Sấm Giảng Giáo Lý trong Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ....

Bài cầu cơ – Đức Thầy họa

BÀI CẦU CƠ Nguyễn đắc thanh-danh tam hữu phân, Đa công hoài luyện thập niên phần. Chúng kỳ vật xảo thiên truyền bá, Phước lộ hoành thân ngũ sắc vân.(Bài...

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng mới nhất