Category Archives: Tủ Sách Phật-Giáo Hòa-Hảo ✅

Ông Đạo Đèn hay Đức Phật-Trùm (? – 1875)

  1- Ông Đạo Đèn hay Đức Phật Trùm (? – 1875). A .Thân – Thế Ngài tên thật là chi và sanh năm nào chưa tìm ra được. Quê ở sốc Lương-Phi, núi Tà-Lôn (núi nầy trong vùng Thất-Sơn, ở góc núi Dài về phía núi Tô, gần kinh Tám-Ngàn), thuộc quận Tịnh-Biên, tỉnh […]

Tám điều răn cấm (Lời khuyên bổn đạo)

C.”Lời Khuyên Bổn Đạo Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây: Điều thứ nhứt: Ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàng điếm, phải giữ cho tròn luân […]

Tu quanh và tu tắt

 Lúc Đức Thầy bị thực dân Pháp an trí tại làng Nhơn Nghĩa, Cần Thơ, thì sự lui tới của các tín đồ đã gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy có một số xả thân mộ đạo hằng len lỏi đến thăm.          Ông Hai Huê và ông Ba Ngà là hai trong những người mộ […]

Chết không mất

 Đây là nhắc đến chuyện của ông Dương văn Xoàn, thường gọi là ông Hai Xoàn, nhà ở Vàm Nao, Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, Tỉnh Angiang. Bình nhựt ông có lòng hào hiệp, hay giúp đỡ người cô thế. Đến lúc quy y với Đức Thầy thì ông Hai rất nhiệt tình lo […]

Giáo lý căn bản

VI– Giáo lý căn bản.     Để cho được thích hạp với trình-độ và căn-cơ của quần-chúng trong thời-kỳ Hạ-nguơn, Đức Phật-Thầy chủ-chương đem pháp-giáo vô-vi của đạo Phật mà truyền dạy trong dân-gian. Ngài không cho trần-thiết tượng cốt, tụng đọc ó la như trong nhà thiền đã làm. Tại ngôi tam-bảo chỉ thờ trần […]

Luận Về Tam Nghiệp

II. LUẬN VỀ TAM NGHIỆP   CHÁNH VĂN           Sanh ra ở đời, con người dầu muốn hay không, cũng phải chịu sự chi phối của định-luật thiên-nhiên. Định-luật ấy gồm vào một chữ Đạo. Đạo của con người kêu bằng “Đạo Nhân”, và nó là một con đường, đi trúng thì sống, bước trật tất […]

Giác mê tâm kệ (quyển 4)

 * Đây là quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão (1939) tại Hòa Hảo (846 câu) Khai ngọn đuốc từ-bi chí thiện, Tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam-phương, Đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách Thánh đạo ghi trong […]

Cách thờ phượng, hành lễ và sự ăn ở của một tín đồ PGHH

 Như đã biết, vừa qua là Phần Một của QUYỂN  SÁU mà từ trước trong Đạo đã ấn định là môn học “GIÁO LÝ CĂN BẢN”. Còn tiếp đây là Phần Hai của QUYỂN SÁU, thuộc về môn học “NGHI THỨC THỜ CÚNG và GIỚI LUẬT”. Trong đây gồm có 13 đề mục: 1.    Thờ phượng 2.    Hành […]

Về việc lập đời Thượng-Nguơn

1) Về việc lập đời Thượng-Nguơn Ta có thể nói Đức Phật Thầy là người thứ nhứt chẳng những trong giới tu Phật ở Việt Nam mà cả các tôn giáo, báo hiệu đánh thức người đời rằng thời kỳ Hạ Nguơn sắp mãn để bước qua thời kỳ Thượng Nguơn. Mà sở dĩ Ngài […]

Sự cúng lạy của người cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ   Cầm hương xá 3 xá, quì xuống chắp tay đưa lên trán nguyện: Cúi kính dưng hương trước Cửu-Huyền, Cầu trên Thất-Tổ chứng lòng thiềng. Nay con tỉnh-ngộ quy-y Phật, Chỉ dốc tu hiền tạo phước-duyên. Cắm hương rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực đọc […]